APEL DO MIESZKAŃCÓW GDYŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ. (data: 2016-04-05)

W związku z przypadkami niszczenia mienia wspólnego w tym m.in. kabin dźwigów, klap oddymiających, wyposażenia klatek schodowych, elementów małej architektury (placów zabaw, ławek, lamp, koszy na śmieci), elewacji budynków itp. Zarząd Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zwraca się do mieszkańców Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o natychmiastowe informowanie właściwej Administracji Osiedla lub policji o zauważonych przypadkach wandalizmu.

Podejmujcie  Państwo natychmiastowe działania w przypadku przejawów niszczenia mienia Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Naprawy mienia wspólnego zniszczonego w wyniku aktów wandalizmu zwiększają koszty utrzymania nieruchomości i wpływają na wysokość opłat ponoszonych przez mieszkańców.

Troska o nasze mienie i bezpieczeństwo, to nie tylko zadanie policji, ale każdego z nas. Tylko dbanie nas wszystkich o wspólne dobro sprawi, że mienie Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej będzie służyło przez długi czas.

Zarząd Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ma nadzieję na pomoc i zaangażowanie w tej ważnej dla nas Spółdzielców sprawie.

Chrońmy to, co za nasze wspólne pieniądze zostało zrobione, aby służyło nam wszystkim przez długie lata

POLICJA – NUMER OGÓLNY
997

KOMISARIAT POLICJI GDYNIA CHYLONIA
(ul. Owsiana 5)
(58) 66 – 21 – 355

KOMISARIAT POLICJI GDYNIA ŚRÓDMIEŚCIE
(ul. Jerzego Waszyngtona 11)
(58) 66 – 21 – 155