AKTUALNOŚCI  
Strona główna   >   Aktualności   >  
 
2013-10-30
Niższe opłaty za śmieci w Gdyni od stycznia 2014 r.

Informujemy, że w wyniku działań grupy inicjatywnej spółdzielców, w których również nasza Spółdzielnia brała udział (w GSM zebrano ponad 500 podpisów), Rada Miasta na sesji w dniu 23 października br. podjęła uchwałę, w wyniku której od 1 stycznia 2014 r. obniżone zostaną stawki opłat za wywóz nieczystości oraz dodany został czwarty próg powierzchni lokali. Poniżej podajemy stare i nowe stawki za wywóz nieczystości na terenie Gdyni.
 

 od 01.07.2013 r. do 31.12.2013 r.                                    od 01.01.2014 r.
ODPADY SEGREGOWANE

pow.  lok. mieszkalnego/stawka opłat

pow.  lok. mieszkalnego/stawka opłat

do 40 m2                                                   - 19 zł

powyżej 40 m2 do 80 m2                 - 32 zł

powyżej 80 m2                                         - 39 zł

                                          do 45 m2                                                 - 17 zł

                                powyżej 45 m2 do 60 m2                     - 28 zł

                                powyżej 60 m2 do 80 m2                     - 32 zł

                                powyżej 80m2                                        - 39 zł

ODPADY NIESEGREGOWANE

pow.  lok. mieszkalnego/stawka opłat

                                   pow.  lok. mieszkalnego/stawka opłat

do 40 m2                                                  - 28 zł

powyżej 40 m2 do 80 m2                       - 48zł

powyżej 80 m2                                        - 58 zł

do 45 m2                                                  - 25 zł

powyżej 45 m2 do 60 m2                      - 42 zł

powyżej 60 m2 do 80 m2                      - 48 zł

powyżej 80m2                                         - 58 zł

                                                                                      

                         
Zarząd Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej