Informacja dot. dyżuru Rady Nadzorczej. (data: 2021-07-26)

Rada Nadzorcza informuje, iż najbliższy dyżur Rady odbędzie się w dniu 06.09.2021 r. Osoby chcące przybyć na dyżur Rady Nadzorczej zobowiązane są do wcześniejszego umówienia godziny przybycia na dyżur, w tym celu należy kontaktować się z Działem Obsługi Samorządu GSM pod nr tel. (58) 623 14 16 wewnętrzny 126 w tygodniu poprzedzającym dyżur RN - najpóźniej do piątku.

Osoby przybyłe na dyżur RN zobowiązane są do przestrzegania zasad sanitarnych.