Informacja o kandydaturze do Rady Nadzorczej. (data: 2024-04-29)

Uprzejmie informujemy, że w oparciu o § 107 w związku z § 114 ust. 2 Statutu Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej do wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej w kadencji 2022 - 2025 zgłoszono kandydaturę Pani Teresy Bartosiak z Osiedla Cisowa.