Oszczędzanie wody w gospodarstwie domowym. (data: )

Warto się zastanowić nad kosztami związanymi z opłatami za wodę często ilość zużytej wody nie wynika bowiem z naszych autentycznych potrzeb, lecz będącej wynikiem czasem pozornie drobnych zaniedbań bądź niedopatrzeń. Największe straty wody to efekt nieszczelnych instalacji i sieci wodociągowych. W przypadku sieci dbają o nie zakłady wodociągowe. Domowe instalacje, to jednak sprawa ich użytkowników.

O ile instalacja wodna będzie szczelna istotna jest bieżąca kontrola szczelności armatury czerpalnej i spłuczek. Wydaje się to być błahą sprawą, jednak nieszczelność spłuczki - przeciek o szerokości 5 mm to straty w ciągu dnia nawet do 400 litrów, a w ciągu roku to ponad 130 m3. Kapanie z baterii umywalkowej z częstotliwością 12 kropli na 10 sekund to kolejne 21 litrów w ciągu dnia a ponad 7,5 m3 wody rocznie. Tych wskazań może nie policzyć wodomierz mieszkaniowy, ale wodomierz budynkowy, który pracując nieprzerwanie zliczy wodę z kilku takich lokali. W budynkach wielorodzinnych instaluje się liczniki indywidualne (lokalowe) oraz zbiorowe - budynkowe. Różnica pomiędzy licznikami indywidualnymi a licznikiem całego budynku to straty spowodowane przez kapiące krany baterie przeciekające spłuczki. Różnica ta doliczana jest do kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków w lokalu.

Jak można zmniejszyć zużycie wody w gospodarstwie domowym?

1. Należy sprawdzać szczelność kranów i spłuczek w domu. Nawet niewielkie kapanie wody z cieknącego kranu może spowodować zmarnotrawienie sporej jej ilości w ciągu dnia. Kapiący kran widać gołym okiem, w przypadku toalety można wpuścić odrobinę barwnika spożywczego do spłuczki. Jeżeli barwnik zaczyna się pojawiać w misce, mimo że nie spłukujesz wody, to znaczy, że masz w toalecie przeciek;

2. Należy zakręcać kran po każdorazowym użyciu wody oraz nie korzystać z bieżącej wody, kiedy nie jest to konieczne, np. przy myciu zębów, goleniu a zwłaszcza podczas mycia naczyń;

3. Nie należy używać toalety jako popielniczki, czy kosza na śmieci. Za każdym razem, kiedy spłukujesz niedopałek papierosa, chusteczkę higieniczną, czy inne małe odpadki, marnujesz 4- 6 l wody. Przy wymianie spłuczki można wybrać taką, która posiada przycisk regulujący ilość spłukiwanej wody;

4. Należy używać spłuczek z funkcją stop oraz podziałem na spłukiwanie oszczędnościowe 3/6 litrów. Jeżeli nasza spłuczka nie posiada takiego mechanizmu, można go dokupić, albo wymienić całą spłuczkę;

5. Należy brać krótsze prysznice. Długie, gorące prysznice powodują marnowanie ok.10 l wody w ciągu każdej niepotrzebnej minuty;

6. Można zainstalować perlatory - rodzaj wylewki, końcówki kranu, prysznica itp. zwiększający optycznie strumień wody poprzez znaczne jej napowietrzenie. Zgodnie z danymi producentów, perlator potrafi oszczędzić od 15% do 60% wody;

7. Należy prać tylko wtedy, gdy ma się wystarczającą ilość ubrań, aby wypełniły całkowicie pralkę.

8. Należy zmywać naczynia w zmywarce dopiero wtedy, kiedy uzbiera się pełna komora.

Problemy zużycia wody zawsze były ważne w naszej Spółdzileni. Poniżej zamieszczamy paragraf 16 z Przepisów korzystania z mieszkań pochodzący z dnia 6.05.1929 r.

    "Krany należy zakręcać szczelnie. W razie zepsucia kanalizacji należy niezwłocznie zawiadomić dozorcę. Koszt napraw obciąża lokatora, chyba, że udowodni, że zepsucie nastąpiło bez jego winy.
         Jeżeli lokator zużywa wodę w ilościach przekraczających zwykłe normy, trwoni wodę lub zużywa ją dla celów przemysłowych, Spółdzielnia ma prawo postawić na jego rachunek licznik przy wodociągu i żądać dopłaty za zużycie wody, przekraczające zwykłą normę zużytkowania".

Na podstawie: Janusz Baron - Zasady oszczędzania wody w gospodarstwie domowym.
źródło: www.psm.pila.pl