Prawidłowa wentylacja mieszkań. (data: )

Zbliża się kolejna zima. Jest to pora roku, w której bardzo często dochodzi do zakłóceń w działaniu wentylacji grawitacyjnej. Jest to szczególnie niebezpieczne zjawisko szczególnie w mieszkaniach, w których znajdują się urządzenia gazowe. Jak wynika ze statystyk 85% wypadków zatrucia tlenkiem węgla zdarza się w okresie od listopada do marca.


Czym jest wentylacja?

Najprościej mówiąc, wentylacja to zorganizowany proces wymiany powietrza zanieczyszczonego na świeże. Powietrze dostaje się do pomieszczenia (pokoje, kuchnia) przez przegrodę zewnętrzną (ściana, okno), nasyca się zanieczyszczeniami i przepływa do pomieszczeń, w których znajdują się klatki wentylacyjne (łazienka, kuchnia, WC), a stamtąd kanałami wentylacyjnymi odprowadzane na zewnątrz. Zadaniem wentylacji jest także zmniejszenie zawartości pary wodnej w powietrzu wewnętrznym. Źródłem pary wodnej w budynkach mieszkalnych są ludzie (oddychanie, wydzielanie przez skórę) oraz także czynności domowe takie jak pranie, gotowanie, kąpiel, czy zmywanie. W przypadku niedostatecznej wentylacji może wystąpić kondensacja pary wodnej na "zimnych" powierzchniach ścian zewnętrznych. Zjawiska te występują szczególnie w mieszkaniach gdzie ze względów oszczędnościowych ich użytkownicy utrzymują obniżoną temperaturach. W takich przypadkach często występuje zawilgocenie ścian, rozwój pleśni i grzybów, a w konsekwencji niszczenie przegród budowlanych, ale również złe samopoczucie oraz choroby.


Jakie są przyczyny niewłaściwej wentylacji?

Podstawowym warunkiem umożliwiającym działanie wentylacji grawitacyjnej, jest zapewnienie dopływu powietrza zewnętrznego do mieszkań. W większości budynków wznoszonych przed 1990 r. nie było problemu z doprowadzeniem powietrza zewnętrznego do mieszkań. Stosowane w tamtych latach okna nie odznaczały się dużą szczelnością. Najczęściej występowały skargi lokatorów na zbyt duże szczeliny w oknach, co powodowało nadmierne wyziębienie mieszkań. Sytuacja zmieniła się po roku 1990, kiedy to zaczęto stosować okna PCV. Okna te charakteryzują się bardzo dużą szczelnością i niewłaściwa ich eksploatacja jest najczęstszą przyczyną braku właściwej wentylacji. Inną przyczyną jest nadmierne uszczelnienie okien powodujące brak napływu powietrza zewnętrznego.
Często spotykane zakłócenia w działaniu wentylacji to niewłaściwe użytkowanie mieszkań. Zaliczyć do nich można:

 • samowolne dokonywanie przeróbek kanałów wentylacyjnych;
 • montaż wyciągów kuchennych;
 • montaż wentylatorów łazienkowych;Jak poznać, że w naszym mieszkaniu nie ma prawidłowej wentylacji?

Wychodząc z zewnątrz do mieszkania źle wietrzonego od razu czujemy zaduch oraz nadmierną wilgotność. Jest to pewny sygnał, że wentylacja w tym mieszkaniu jest nieprawidłowa. Jej działanie można sprawdzić dwoma prostymi sposobami. Sposób pierwszy
polega na przyłożeniu do kratki wentylacyjnej kartki papieru - jeśli kartka jest zasysana do otworu to oznacza, że wentylacja w tym mieszkaniu działa. Jeśli jest odwrotnie tzn. kartka jest wypierana to może to oznaczać brak ciągu kominowego, lub ciąg wsteczny. Drugi sposób to przyłożenie do kratki zapalonej świeczki. Jeśli gaśnie to wentylacja jest nieprawidłowa. Wszystkie przypadki niewłaściwie działającej wentylacji prosimy niezwłocznie zgłaszać do Administracji Osiedla.

Wskazówki dobrego użytkowania mieszkania z urządzeniami gazowymi.

1. Instalowanie lub wymiana urządzeń gazowych przez osobą uprawnioną.
2. Regularne (przynajmniej raz w roku) dokonywanie czynności serwisowych przez autoryzowane zakłady naprawcze.
3. Drzwi łazienkowe winny otwierać się na zewnątrz, a w dolnej ich części winny znajdować się otwory lub kratka wentylacyjna z łączną powierzchnią otworów nie może być mniejsza niż 220cm2.
4. Stosowanie sufitów podwieszanych, zabudowa rur w łazience oraz inne prace nie mogą obniżać kubatury łazienki, która wynosi minimum 8m3.
5. Stały dopływ świeżego powietrza poprzez:

 • wietrzenie mieszkania;
 • korzystanie z funkcji rozszczelnienia okien;
 • nie zasłanianie klatek wentylacyjnych oraz otworów w drzwiach łazienkowych;

6. Przed kąpielą należy dobrze przewietrzyć łazienkę.
7. W czasie kąpieli nie należy używać innych urządzeń gazowych (kuchenka, piekarnik) powoduje to bowiem zmniejszenie ilości tlenu w mieszkaniu.
8. Kąpiel połączona z włączeniem i wyłączeniem piecyka gazowego powinna trwać jak najkrócej.
9. Dogrzewanie mieszkania za pomocą włączonego piekarnika gazowego grozi śmiertelnym zatruciem tlenkiem węgla.

Objawy zatrucia:

 • ból i zawroty głowy;
 • mdłości;
 • osłabienie;
 • wymioty i utrata przytomności;


Pierwsza pomoc:

 •  natychmiastowe otwarcie okien i drzwi balkonowych w celu doprowadzenia do mieszkania świeżego powietrza;
 • wyłączenie piecyka lub innego urządzenia gazowego;
 • wezwanie pogotowia ratunkowego;Wymagania wynikające z przepisów budowlanych:


Zgodnie z art. 62 Prawa Budowlanego Zarządca budynku ma obowiązek raz w roku dokonywać kontroli instalacji gazowych oraz przewodów kominowych. Dlatego prosimy naszych mieszkańców o udostępnianie swoich mieszkań w celu dokonywania okresowej kontroli co pozwoli nam wyeliminować ewentualne usterki i podniesie bezpieczeństwo zamieszkałych budynków.