Toaleta to nie śmietnik. Kilka wskażówek dotyczacych korzystania z instalacji i urządzań kanalizacyjnych. (data: )

Poniżej zamieszczamy ulotkę informacyjną Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gdyni (PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.) informującą w jaki sposób należny korzystać z  instalacji i urządzań kanalizacyjnych, tak aby zmniejszyć ilość awarii, zatorów i zniszczeń rur.