Bieżące zadłużenie z tytułu opłat lokali mieszkalnych. (data: 2020-09-23)

Zarząd Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że zadłużenie z tytułu opłat lokali mieszkalnych w niżej wymienionych nieruchomościach wynosi: