AKTUALNOŚCI   Najnowsze
Strona główna   >   Aktualności   >   Najnowsze
 
2024-07-12

W sierpniu rozpocznie się kolejny etap rewitalizacji terenów rekreacyjnych pomiędzy ul. Borowikową i Rydzową.  Obejmuje on wykonanie ciągu pieszego wraz z pracami towarzyszącymi na działce nr 144 Pustki Cisowskie (wzdłuż boisk sportowych). Planowane zakończenie inwestycji przewidywane jest na październik br.

CZYTAJ WIĘCEJ

2024-05-29

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31.05.2024 r. biura Spółdzielni będą nieczynne.

CZYTAJ WIĘCEJ

2024-04-30

Uprzejmie informujemy, że w dniu 02.05.2024 r. biura Spółdzielni będą nieczynne.

CZYTAJ WIĘCEJ

2024-04-29

Uprzejmie informujemy, że w oparciu o § 107 w związku z § 114 ust. 2 Statutu Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej do wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej w kadencji 2022 - 2025 zgłoszono kandydaturę Pani Teresy Bartosiak z Osiedla Cisowa.

CZYTAJ WIĘCEJ

2024-04-26

Na podstawie § 132 ust. 3 i § 134 ust. 1 Statutu Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Zarząd Spółdzielni zawiadamia, że dnia:

20 MAJA 2024 r. o godz. 17:00

w Klubie Osiedlowym (sala widowiskowa) przy ul. Rozewskiej 1 w Gdyni odbędzie się

ZEBRANIE OSIEDLOWE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Z OSIEDLA GRABÓWEK I WZGÓRZE ŚW. MAKSYMILIANA.

Prosimy o zabranie dowodu tożsamości.

CZYTAJ WIĘCEJ

2024-04-26

Na podstawie § 132 ust. 3 i § 134 ust. 1 Statutu Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Zarząd Spółdzielni zawiadamia, że dnia:

23 MAJA 2024 r. o godz. 17:00

w Klubie Osiedlowym (sala widowiskowa)przy ul. Rozewskiej 1 w Gdyni odbędzie się

ZEBRANIE OSIEDLOWE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Z OSIEDLA CHYLONIA.

Prosimy o zabranie dowodu tożsamości.

CZYTAJ WIĘCEJ

2024-04-26

Na podstawie § 136 Statutu Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Zarząd Spółdzielni zawiadamia, że dnia:

27 MAJA 2024 r. o godz. 18:00

w Klubie Osiedlowym (sala widowiskowa) przy ul. Rozewskiej 1 w Gdyni odbędzie się

ZEBRANIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI POSIADAJĄCYCH TYTUŁY PRAWNE DO LOKALI MIESZKALNYCH W NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ GNIEWSKA 21 ORAZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI POSIADAJĄCYCH TYTUŁY PRAWNE DO LOKALI UŻYTKOWYCH MIESZCZĄCYCH SIĘ W DOMU TOWAROWYM „CHYLONIA”.

Prosimy o zabranie dowodu tożsamości.

CZYTAJ WIĘCEJ

2024-04-26

W oparciu o art. 15zzzr ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z dnia 7 marca 2020, poz. 374) oraz art. 83 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i zgodnie z § 95 ust. 1 Statutu Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Zarząd Spółdzielni zawiadamia, że w dniach 20, 23, 27 MAJA oraz 3 i 6 CZERWCA 2024 r. odbędzie się głosowanie na piśmie uchwał Walnego Zgromadzenia.

Głosowanie odbędzie się w Klubie Osiedlowym /hall wejściowy/ przy ul. Rozewskiej 1  wg. następującego porządku:
- Dnia 20.05.2024 r. dla członków Spółdzielni z Osiedla Grabówek i Wzgórze Św. Maksymiliana.
- Dnia 23.05.2024 r. dla członków Spółdzielni z Osiedla Chylonia.
- Dnia 27.05.2024 r. dla członków posiadających prawa do lokali w nieruchomości Gniewska 21.
- Dnia 03.06.2024 r. dla członków Spółdzielni z Osiedla Pustki Cisowskie.
- Dnia 06.06.2024 r. dla członków Spółdzielni z Osiedla Cisowa.

Głosowania odbędą się w godz. 18.00 - 20.00, głosowanie dla członków posiadających prawa do lokali w nieruchomości Gniewska 21 w godz. 19.00 - 21.00. Głosowania odbędą się w obecności Notariusza.

(prosimy zabrać ze sobą dokument tożsamości).

CZYTAJ WIĘCEJ

2024-04-26

Na podstawie § 132 ust. 3 i § 134 ust. 1 Statutu Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Zarząd Spółdzielni zawiadamia, że dnia:

03 CZERWCA 2024 r. o godz. 17:00

w Klubie Osiedlowym (sala widowiskowa) przy ul. Rozewskiej 1 w Gdyni odbędzie się

ZEBRANIE OSIEDLOWE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Z OSIEDLA PUSTKI CISOWSKIE

Prosimy o zabranie dowodu tożsamości.

CZYTAJ WIĘCEJ

2024-04-26

Na podstawie § 132 ust. 3 i § 134 ust. 1 Statutu Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Zarząd Spółdzielni zawiadamia, że dnia:

06 CZERWCA 2024 r. o godz. 17:00

w Klubie Osiedlowym (sala widowiskowa)przy ul. Rozewskiej 1 w Gdyni odbędzie się

ZEBRANIE OSIEDLOWE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Z OSIEDLA CISOWA.

Prosimy o zabranie dowodu tożsamości.

CZYTAJ WIĘCEJ

2024-03-25

W dniach 22-23 stycznia 2024 r. obradował VII Kongres Spółdzielczości. Jednym z prelegentów był prezes Zarządu Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Pan Leszek Jaskuła. Poniżej zamieszczamy krótką relację z tego wystąpienia, która ukaząła się w miesięczniku spółdzielczym  Tęcza Polska.

Leszek Jaskuła prezes Zarządu Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wyraził nadzieję na odbudowę spółdzielczości mieszkaniowej w nowej rzeczywistości politycznej, gdyż dostępność mieszkań jest papierkiem lakmusowym nastrojów społecznych. Sposobem na rozwiązanie problemów mieszkaniowych Państwa byłoby przywrócenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu i popularyzacja budowy tanich mieszkań lokatorskich. Tymczasem ustawa zablokowała rozwój tych form i zmusza spółdzielców do tworzenia wspólnot mieszkaniowych. - Chcemy mieć możliwość realizacji zasad spółdzielczych zgodnych z celami naszego ruchu - podkreślił i zaapelował do przyszłych członków Krajowej Rady Spół-dzielczej o aktywność w przekonywaniu rządzących do spółdzielczości".

Źródło: Tęcza Polska 2(308) luty 2024

CZYTAJ WIĘCEJ

2024-03-22

CZYTAJ WIĘCEJ

2024-02-08

CZYTAJ WIĘCEJ