AKTUALNOŚCI   Z życia osiedli
Strona główna   >   Aktualności   >   Z życia osiedli
 
2022-10-17

Zakończyły się prace remontowe w budynku przy ul. Zbożowej 13. Oprócz malowania klatek schodowych i piwnic, wymieniono grzejniki typu „fawier” na panelowe na półpiętrach, ułożono kafle ścienne od parteru do drzwi zsypów półpiętrowych, wymiano wykładziny PCV na piętrach i ...

CZYTAJ WIĘCEJ

2022-10-13

Przy ul. Chylońskiej 291 kończą się prace dociepleniowe ściany balkownowej.

CZYTAJ WIĘCEJ

2022-10-10

W budynku przy ul. Kcyńskiej 14 zakończyły się prace modernizacyjne związane z uruchomieniem pionów wodnych (wypełnianie wodą tzw. suchych pionów). W pionach na stałe będzie woda pod odpowiednim ciśnieniem, na każdym piętrze zawory umożliwiające podłączenie węży strażackich. Ma to na celu usprawnienie ...

CZYTAJ WIĘCEJ

2022-10-04

W tm roku wymieniono nawierzchnie chodników przy ul. Kcyńska 8, Chylońska 211 i 209,  Kcyńska 14,  Zbożowej 7 i Chylońska 249.

CZYTAJ WIĘCEJ

2022-09-19

W budynkach przy ul. Chylońska 262 i Chylońskiej 283 trwa wymiana instalacji poziomych wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji  z rur stalowych ocynkowanych na rury polipropylenowe. Natomiast przy ul. Kcyńskiej 12, 16, Owsianej 9 i Chylońskiej 299 oraz  283 trwają prace związane z wymianą pionów instalacji wody ...

CZYTAJ WIĘCEJ

2022-08-09

W tym roku na terenie Osiedla Pustki Cisowskie dziki są wyjątkowo aktywne, oprócz dewastacji trawników oraz ogródków przydomowych ich celem stało się także boisko sportowe przy ul. Borowikowej. Po kilku takich "wizytach" niezbędna okazał się jego rewitalizacji. Wyrównano teren, zasiano ...

CZYTAJ WIĘCEJ

2022-08-04

Zakończył się II etap prac rewitalizacyjnych na górce pomiędzy ulicami Borowikową a Rydzową.

CZYTAJ WIĘCEJ

2022-08-04

Konserwatorzy Administracji Osiedla Pustki Cisowskie naprawili 22 szt. naświetli w pralniach i suszarniach w budynkach przy ul. Borowikowej 3, 7, 9, 21,29, Rydzowej 1 i 9, Wiklinowej 6 i 7

CZYTAJ WIĘCEJ

2022-08-03

Na terenie Administracji Osiedla Chylonia trwają prace brukarskie. Do tej pory wyremontowano chodniki przed budynkami przy ul. Rozewskiej 10, Helskiej 13-19, Swarzewskiej 50 i 56. W tym roku do remontu przewidziano jeszcze chodniki przy ul. Gniewskiej 5 i  7 oraz , Kartuskiej 48-50, 56-58.

CZYTAJ WIĘCEJ

2022-08-03

Na terenie Admnistracji Osiedla Chylonia trwa naprawa nawierzchni asfaltowych przy budynkach Rozewska 7, Swarzewska 22, 48-50 i 58, Kartuska 65, Rozewska 7, Swarzewska 22.

CZYTAJ WIĘCEJ

2022-08-03

Zakończyło się malowanie ścian szczytowych elewacji budynków przy ul. Borowikowej 9 i 23. Trwa malowanie ściany frontowej elewacji budynku przy ul. Rydzowej 13.

CZYTAJ WIĘCEJ