AKTUALNOŚCI  
Strona główna   >   Aktualności   >  
 
2022-10-19
Wyższe opłaty za ogrzewanie i ciepłą wodę od listopada 2022 r.

Uprzejmie informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki:

decyzją nr DRE.WRC.4210.32.2022.1262.XX.ARy z dnia 30.09.2022 r. zatwierdził Taryfę dla ciepła produkowanego przez PGE ENERGIA CIEPŁA S.A., podwyższającą
od dnia 01.11.2022 r. opłaty za ciepło.

Wprowadzenie do wymiarów opłat nowych stawek za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody nastąpi od dnia 1 listopada 2022 r. i spowoduje wzrost opłat za dostarczane ciepło o ok. 30 % miesięcznie.

Nowe wymiary opłat otrzymają Państwo w nadchodzącym tygodniu.

Ponadto przypominamy, że Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gdynia Sp. z o.o. poinformowało Spółdzielnię, iż po raz kolejny dnia 11.08 2022 r. wystąpiło do Urzędu Regulacji Energetyki o zatwierdzenie taryfy dla ciepła.

Dalsze informacje dotyczące nowej taryfy dla OPEC Sp. z o.o. przekażemy Państwu niezwłocznie po jej zatwierdzeniu przez Prezesa URE.

Zarząd
Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej