AKTUALNOŚCI  
Strona główna   >   Aktualności   >  
 
2023-01-13
OD LUTEGO 2023 R. WYŻSZE OPŁATY ZA OGRZEWANIE I CIEPŁĄ WODĘ.

OD LUTEGO 2023 R. WYŻSZE OPŁATY ZA OGRZEWANIE I  CIEPŁĄ WODĘ .

Uprzejmie informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki:

  • decyzją nr DRE.WRC.4210.65.2022.1262.XXzm.ARy z dnia 15.12.2022 r.- zatwierdził Taryfę dla ciepła wytwarzanego przez PGE ENERGIA CIEPŁA S.A. z mocą obowiązującą od 08.01.2023 r.;
  • decyzją nr OGD.4210.116.2022. 164.XXIII.DJ z dnia 23.12.2022 r. zatwierdził Taryfę dla OPEC Spółka z o.o. z mocą obowiązującą od 08.01.2023 r.

Wprowadzenie do wymiarów opłat nowych stawek za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody nastąpi od dnia 1 lutego 2023 r. i spowoduje wzrost opłat za dostarczane ciepło o ok. 20 % miesięcznie.

Zgodnie z przekazaną przez OPEC informacją, ceny i stawki opłat wynikające z w/w zmian taryf obowiązywać będą do dnia 30.04.2023 r.
 
Nowe wymiary opłat otrzymają Państwo w terminie do końca stycznia.


Zarząd
Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej