SPÓŁDZIELNIA   informacje
Strona główna   >   spółdzielnia   >   informacje
 
2022-05-09
Plan remontów na 2022 r.

Szanowni Państwo,

poniżej podajemy zakres robót remontowych w 2022 r. w nieruchomościach mieszkalnych, który został uchwalony 30 marca 2022 r. przez Radę Nadzorczą GSM. Uchwała nr 11 GSM.

POZOSTAŁE INFORMACJE